Otázky na pracovnom pohovore

Plat:

Aké sú najbežnejšie otázky na pohovore? Ktoré otázky by vás mohli prekvapiť a ako sa na nich pripraviť? Poradili sme sa s personalistami a recruitermi z veľkých firiem, ktoré otázky kladú najčastejšie a aké odpovede očakávajú.

Vaše skúsenosti

Pokiaľ toto nie je vaše prvé zamestnanie, veľa otázok sa bude týkať vašej praxe. Opýtať sa vás môžu aj na to, ako vyzeral váš pracovný deň alebo pracovný týždeň. Aká bola vaša úloha na projektoch, na ktorých ste doteraz pracovali, aká práca vás najviac uspokojuje a na akej pracovnej pozícii sa cítite najlepšie.

Tieto otázky pomáhajú získať bližší obraz o vás ako o zamestnancovi. Týkať sa budú aj toho, aký ste mali vzťah so svojimi nadriadenými, podriadenými a kolegami. Čo pre vás znamená zodpovednosť, či dokážete motivovať a čo považujete v práci za najťažšie a čo vám zase ide od ruky.

Odpovedať by ste mali úprimne, vecne a odpovede zbytočne nerozvádzať, aby ste sa nezamotali. Mohlo by vás to znervózniť.

Konflikty a krízové situácie

Málo druhov zamestnania sa dnes zaobíde bez stresu a pri práci s ľuďmi je občas náročné vyhnúť sa výmene názorov. Na pracovnom pohovore sa vás teda môžu opýtať aj na to, ako zvládate vypäté situácie, ako riešite konflikty a ako viete prijať kritiku. Pre zamestnávateľa je tiež dôležité ako sa vyrovnávate so situáciami, ktoré sú zdanlivo neriešiteľné a čo urobíte, ak vy alebo vaši podriadení urobia chybu.

Tu sa kladie dôraz na férovosť. Podľa toho, o akú pozíciu sa uchádzate, by to mala byť férovosť voči podriadeným, rešpekt voči nadriadeným a taktiež kolegialita. Riešenie problémov je vlastnosť, ktorá sa pestuje skúsenosťami. Ak ich viete riešiť logicky, prakticky a rýchlo, znamená to, že ich máte dostatok.

Finančné očakávania

Aj keď sa podľa zákona základná zložka mzdy musí do inzerátu uvádzať, niekedy sa tiež dopĺňa o osobné ohodnotenie alebo odmeny. Tie môžu tvoriť až 40% vášho platu. Pri práci v zahraničí sú pravidlá iné. Finančné vyjednávanie by ste si ale mali nechať až na posledné kolo. Ak je ponúkaný plat nižší ako vaše očakávania, je dobré to na pohovore odôvodniť. Ak máte viac praxe a skúseností, môže zamestnávateľ vaše požiadavky zvážiť. Väčšina zamestnávateľov je ochotná pristúpiť aj na finančné vyjednávanie, pokiaľ má o zamestnanca zvláštny záujem.